Actuació realitzada amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya

28/09/2020

Actuació realitzada amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 51.776,86 euros, en concepte "Inversió per reposició d'infraestructures afectades pels aiguats del dia 22 d'octubre de 2019".