Noticies

02/06/2023 Subvencions
El servei català de trànsit, ha concedit una subvenció per import de 53.750,09 euros, en concepte per al Desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà.
02/06/2023 Subvencions
L’agència Catalana de l’Aigua, ha concedit una subvenció per import de 15.000,00 euros, en concepte Implantació de sistemes de control efectiu dels cabals subministrament en alta.
30/05/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Vilanova de Prades per a l’actuació “Arranjament pistes poliesportives”, per import de 21.628,02 euros.
13/03/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, E-CATALEG, per import de 8.898,03 euros.
21/02/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de Prades, per import de 20.108,92 euros, en concepte de PAM, despeses corrents, anualitat 2023.
01/02/2023 Actualitat
Es comunica que s'ha publicat l’anunci del Plec de clàusules per a la concessió de domini públic d’utilització i explotació del Bar i Restaurant del Local Social d’aquesta població de Vilanova de Prades, i que es pot consutar AQUÍ . La concessió consisteix en: Vigilància i manteniment del local...
18/01/2023 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és la selecció, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una plaça d’operari de serveis , amb caràcter de personal laboral fix, grup professional AP de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. PODEU CONSULTAR LES BASES DE LA...
28/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció en concepte: C I) Adquisició d’un servidor enrackat per import de 2.265,49 euros.
16/12/2022 Subvencions
Concessió de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements...
15/12/2022 Actualitat
Fira de la tòfona de Vilanova de Prades 21 i 22 de gener de 2023 Formulari per a realitzar la inscripció a la fira.

Pàgines