Noticies

27/07/2022 Actualitat
Vilanova de Prades viurà la seva Festa Major del 5 al 7 d'agost PODEU DESCARREGAR-VOS EL PROGRAMA SENCER FENT CLIC AQUÍ
27/07/2022 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és la selecció, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una plaça d’operari de serveis , amb caràcter de personal laboral fix, grup professional AP de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament. PODEU CONSULTAR LES BASES DE LA...
30/06/2022 Subvencions
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció per a la prevenció d’incendis forestals, per import de12.972,09 euros.
23/06/2022
La tarda de dimecres, dia 22 de juny, es va presentar el cartell de la XV edició de la trobada de gegants i gegantes de la comarca, que aquest any, se celebra a Vilanova de Prades. En la darrera trobada, celebrada a Blancafort, es va escollir la geganta de la localitat, la Salvadora Pereandreu,...
19/05/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció nominativa, per l’actuació “Connexió clavegueram C/ Sant Salvador a la futura EDAR”, per import de 16.000 euros.
10/05/2022 Actualitat
L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és constituir la selecció i constitució d'una Borsa de treball de personal funcionari interí Personal de piscina”, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe de comeses especials, Grup C2, sistema selectiu...
01/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades la següent subvenció: * Despeses corrents, import concedit 20.108,92 euros.
30/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines, per import de 6.781,68 euros. Línia 2 – Protecció salut pública, per import de 5.357,36 euros.
22/12/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent concepte: Línia 3 – Biomassa, per import de 26.726,53 euros. Línia 2 – PAESC, per import de 12.593,71 euros.
15/11/2021
Resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024 La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la subvenció per import de 370.000 euros en concepte al projecte anomenat Arranjament i...

Pàgines