Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l’anualitat 2022. (PAM 2020-2023)

01/03/2022 Subvencions

Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l’anualitat 2022. (PAM 2020-2023)

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades la següent subvenció:

* Despeses corrents, import concedit 20.108,92 euros.