Concessió de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2018.

26/11/2018

Concessió de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2018.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Suport a la publicació: "Com el mestre Civera va revolucionar el poble", per import de 701,54 euros.