Concessió de subvenció per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, feta pública per Resolució TES/1702/2017, de 28 de juny

20/08/2018

Concessió de subvenció per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, feta pública per Resolució TES/1702/2017, de 28 de juny

L'Agència Catalana de l'Aigua ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Inversions per la millora del control dels cabals subministrats en alta, per import de 15.000,00 euros.