Concessió de subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018

13/11/2018

Concessió de subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, V855 anys de commemoració donació de Vilanova, per import de 3.514,87 euros.