Concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021.

15/10/2021

Concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció, en concepte Vilanova de Prades, recuperem l’activitat, per import de 6.825,00 euros.