Concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5000 habitants, per a programes i activitats culturals. Any 2018

13/11/2018

Concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5000 habitants, per a programes i activitats culturals. Any 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Activitats culturals 2018, per import de 877,02 euros.