Concessió de subvencions corresponents a l’anualitat 2020, del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023 i aprovar les planificacions quadriennals presentades pels ens locals

11/11/2020

Concessió de subvencions corresponents a l’anualitat 2020, del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023 i aprovar les planificacions quadriennals presentades pels ens locals

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades la següent subvenció:

* Despeses corrents, import concedit 20.108,92 euros.