Concessió de subvencions del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) 2018

13/11/2018

Concessió de subvencions del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Recuperació de l'antic forn municipal i museïtzació de l'espai (abastament i sanejament), per import de 3.130,94 euros.