Concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, Any 2018

13/11/2018

Concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, Any 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Recuperació antic forn municipal i museïtzació de l'espai, per import de 5.000,00 euros.