Proposta de concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural. Convocatòria 2019.

16/10/2019

Proposta de concessió de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural. Convocatòria 2019.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Enderroc porxo centre cultural, per import de 5.000,00 euros.