Proposta de concessió i desestimació de subvencions per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins a 5000 habitants. Convocatòria 2019.

16/10/2019

Proposta de concessió i desestimació de subvencions per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins a 5000 habitants. Convocatòria 2019.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, Activitats culturals 2019, per import de 893,34 euros.