Subvenció de la Diputació de Tarragona

28/09/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona en data de l'acord 28 de juliol de 2020 va aprovar la convocatòria de subvencions destinats als municipis, en matèria de protecció de la salut pública amb motiu del COVID 19. Exercici 2020.

En el cas de l'Ajuntament de Vilanova de Prades li correspon segons convocatòria un import de 7.008,79 euros.