Subvenció de la Diputació de Tarragona

11/11/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020 va acordar concedir la subvenció en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020.

En el cas de l'Ajuntament de Vilanova de Prades li ha concedit un import de 7.083,95 euros.