Subvenció de la Diputació de Tarragona

16/12/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

Concessió de subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la següent subvenció amb el següent concepte: Equipament Local Social, per import de 14.992,19 euros.