Subvenció de la Generalitat de Catalunya

09/03/2021

Subvenció de la Generalitat de Catalunya

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ha concedit una subvenció per import de 22.391,57 euros, en concepte "Inversió per reposició d'infraestructures afectades pels aiguats episodi GLÓRIA gener de "2020".