Subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua

28/09/2020

Subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua

L'Agència Catalana de l'Aigua, ha concedit una subvenció per import de 7.758,01 euros, en concepte "Reposició d'abastament en alta per aiguats gener 2020".