Subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya

23/12/2020

Subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya

L’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades un ajut per a la utilització d’àrids reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya per un import de 29.434,17 euros.