Consistori municipal

 

Alcalde - President

Artur Miró i Palau
Grup PSC - CP

        

Primer Tinent d'Alcalde
i regidor de Sanitat, Atenció
a les Persones i Esports

Carlos Cabré Musté
Grup PSC - CP

         

Segon Tinent d'Alcalde
i regidor d'Urbanisme, Obres,
Serveis Municipals i Medi Ambient

Claudio Lladó Sans
Grup PSC - CP

         

Regidora de Festes, Cultura i Joventut

Neus Aulet Casas
Grup PSC - CP

        

Regidora de Turisme, Comunicació i
Relacions Institucionals, Promoció
Econòmica i Patrimoni

Fàtima Miró Vega
Grup PSC - CP