Noticies

20/07/2023 Actualitat
Aquesta contractació es requereix de forma urgent, ja que en altre cas, el municipi té una important mancança d’assistència de manteniment, amb els perjudicis i riscos que això comporta. Per això, s’ha de procedir a iniciar el procediment per al reforç temporal de les tasques de l’operari de servi...
05/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades dues subvencions amb el següent conceptes: • Línia 2 – socorrisme piscines, per import de 8.443,00 euros. • Línia 3 – socorrisme desfibril·ladors municipals, per import de 794,93 euros.
02/06/2023 Subvencions
El servei català de trànsit, ha concedit una subvenció per import de 53.750,09 euros, en concepte per al Desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà.
02/06/2023 Subvencions
L’agència Catalana de l’Aigua, ha concedit una subvenció per import de 15.000,00 euros, en concepte Implantació de sistemes de control efectiu dels cabals subministrament en alta.
30/05/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Vilanova de Prades per a l’actuació “Arranjament pistes poliesportives”, per import de 21.628,02 euros.
13/03/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, E-CATALEG, per import de 12.104,53 euros.
21/02/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Vilanova de Prades, per import de 20.108,92 euros, en concepte de PAM, despeses corrents, anualitat 2023.
01/02/2023 Actualitat
Es comunica que s'ha publicat l’anunci del Plec de clàusules per a la concessió de domini públic d’utilització i explotació del Bar i Restaurant del Local Social d’aquesta població de Vilanova de Prades, i que es pot consutar AQUÍ . La concessió consisteix en: Vigilància i manteniment del local...

Pàgines