Concedir i desestimar subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019

31/01/2020

Concedir i desestimar subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, 45 anys de la Festa de la Castanyada, per import de 3.544,37 euros.