Concessió de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022

28/09/2022 Subvencions

Concessió de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova de Prades la següent subvenció amb el següent concepte:

• PUBILLA 2022 i recuperem l’activitat, per import de 13.436,14 euros.