Concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, convocatòria 2019. Concurrència competitiva

16/10/2019

Concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, convocatòria 2019. Concurrència competitiva

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Vilanova de Prades una subvenció en concepte, PISCINES, per import de 6.134,49 euros.