Subvenció de la Diputació de Tarragona

19/05/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona

Concessió el PAM 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals:

  • Despeses corrents , import concedit 20.108,92 euros.
  • Arranjament dels carrers Freginals i Pruneretes, import concedit 173.835,95 euros.