Un nou consultori mèdic, la recuperació de l'antic forn i punt d'informació turística i la urbanització del parc-mirador de la Relliscadora, les inversions més destacables del pressupost 2019 de Vilanova de Prades

27/12/2018

Un nou consultori mèdic, la recuperació de l'antic forn i punt d'informació turística i la urbanització del parc-mirador de la Relliscadora, les inversions més destacables del pressupost 2019 de Vilanova de Prades

El passat divendres dia 21, el Plenari de l'Ajuntament de Vilanova de Prades va aprovar el pressupost per al 2019, que contemplen grans inversions.

El pressupost per a l'exercici de l'any que arriba és de 372.300,96 € i preveu un total d'inversions de 129.344,69 €, el 35% del pressupost.

L'Ajuntament es mostra molt satisfet amb aquest pressupost perquè permetrà tirar endavant projectes de gran importància per al municipi.

L'alcalde, Artur Miró, i el regidor d'Hisenda, Eloi Menasanch, consideren aquest pressupost com l'exercici comptable que permetrà tancar projectes amb un gran interès i d'altres que continuaran amb les grans obres de consolidació i millora de serveis. Així, d'aquest total de 129.344,69 €, la partida més gran és de 49.998,40 € es destinarà a camins municipals; 44.000 €, a la continuació de l'arranjament dels serveis de clavegueram i renovació de carrers, les obres dels quals, seran al carrer Sant Salvador-tram Relliscadora i suposaran també la urbanització del parc i mirador de la relliscadora; 13.800 € es dedicaran a continuar amb el canvi d'enllumenat led; 2.000 € que es destinaran a mobiliari ubrà; i 4.500 € al monument commemoratiu de l'Any V855 Pere d'Avellà i la urbanització de la nova plaça.

Segons Menasanch, totes les inversions són de gran rellevància, però en volem destacar dues que milloraran els serveis d'atenció als nostres veïns i veïnes i d'altres que suposen un reforç al sector turístic i un nou esforç en la recuperació del nostre patrimoni. Dedicarem 6.000 € al nou consultori mèdic local; i 3.295,73 € i 5.750 € en dues partides diferents per recuperar l'antic forn del municipi, museïtzar l'espai, i crear un punt d'informació turística.